Regulamin HOSTEL TARNÓW

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zasadami obowiązującymi w HOSTEL TARNÓW Dotyczą one ogólnego standardu przyjętego w branży hotelarskiej i obowiązują wszystkich Gości obiektu.

Zameldowanie

 1. Doba w obiekcie rozpoczyna się od godziny 14:00 i trwa do godziny 10:00 dnia następnego. Nie opuszczenie pokoju do godziny 10:00 oznacza przedłużenie pobytu w o kolejną dobę, co jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za pokój według stawek ujętych w cenniku bez gwarancji zostania w pokoju.

 2. W celu zameldowania prosimy naszych Gości o przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Opłata za pobyt w obiekcie pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji pokoju oraz obowiązującego cennika. W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn niezależnych od obiektu zaliczka wpłacona na poczet konkretnej rezerwacji jest bezzwrotna. Istnieje możliwość wykorzystania zaliczki w innym terminie w zależności od dostępnych pokoi w obiekcie.

 3. Potrzeba otrzymania faktury VAT za pobyt w obiekcie powinna być zgłaszana w momencie meldowania. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej).

 4. W czasie meldunku Goście otrzymują zarówno klucze do pokoju oraz do części ogólnodostępnych.

 5. W sytuacji gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie bądź zniszczenie rzeczy powierzonych Gościowi przez obiekt, pobierana będzie dodatkowa opłata w stosownej wysokości: klucze do pokoi 10 zł, pościel – 70 zł, inne według ceny naprawy.

 6. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub częściach wspólnego użytku HOSTEL TARNÓW nie ponosi odpowiedzialności, a każda kradzież będzie zgłaszana na policję. Rzeczy wartościowe można zdeponować w recepcji obiektu.

 7. Obiekt zapewnia 24 godzinną pracę recepcji. Wszelkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać w recepcji lub pod numerem telefonu: 696 987 751.

 8. Obiekt może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin HOSTEL TARNÓW wyrządzając szkodę w mieniu lub innym Gościom.

 9. HOSTEL TARNÓW świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i przyjętym standardem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze ich zgłaszanie pod numerem telefonu: 696 987 751, co umożliwi nam szybką reakcję.

Wymeldowanie

 1. Każdy Gość opuszczający obiekt zobowiązany jest do pozostawienia kluczy do pokoju i części ogólnodostępnych na recepcji.

 2. W sprawie pozostawienia bagaży w przechowalni lub ewentualnego przedłużenia Państwa pobytu prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 696 987 751

 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na koszt Gościa pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od dnia wymeldowania, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub przekaże do utylizacji.

Prawa i obowiązki gościa w HOSTEL TARNÓW

 1. Goście mają prawo do korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie części noclegowej tzn. z w pełni wyposażonego aneksu kuchennego. Na terenie całego obiektu istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

 2. Prosimy o niespożywanie posiłków w pokojach, gdyż może to spowodować zabrudzenie wykładziny dywanowej oraz pościeli i materacy.

 3. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane raz na siedem dni wraz wymianą pościeli. Sprzątanie na życzenie jest dodatkowo płatne zgonie z cennikiem.

 4. Prosimy o niewyrzucanie jakichkolwiek rzeczy przez okno. Zabrania się także siadania na parapetach okien ze względów na niebezpieczeństwo wypadnięcia.

 5. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych w częściach wspólnych tj. korytarzach oraz w pomieszczeniu gdzie znajduje się aneks kuchenny, za wyjątkiem miejsc/pokoi do tego wyznaczonych. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 900 zł.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju obiektu. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 7. Pod nieobecność Gości, pracownik obiekcie może wejść do pokoju Gościa celem jego posprzątania. Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, proszę o tym poinformować pracownika recepcji podczas meldowania.

 8. Osoby zameldowane w obiekcie zapraszające swoich Gości powinny o tym poinformować pracownika recepcji. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez zaproszone osoby. Odwiedziny mogą trwać najpóźniej do godziny 22:00. Goście mieszkający w obiekcie powinni dopilnować, aby zaproszone osoby opuściły obiekt do tego czasu.

 9. Obsługa ma prawo do usunięcia osób nie stosujących się do regulaminu i zakłócających porządek i spokój pobytu innych Gości obiektu. W takiej sytuacji uprzednio uiszczone opłaty za nocleg nie podlegają zwrotowi.

 10. Zabrania się przenoszenia wyposażenia pokoi bez zgody recepcji bądź innej osoby z obsługi.

 11. Każda osoba zameldowana w obiekcie posiada na własny użytek zestaw kluczy, który ma być zwrócony w momencie wymeldowania.

 12. Każdy gość zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 6:00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innych Gości. Prosimy również o zachowanie ciszy na klatce schodowej budynku i częściach ogólnodostępnych.

 13. Goście obiektu są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania.

 14. Części wspólne są całodobowo monitorowane.

Rezerwacja

 1. Aby dokonać rezerwacji w obiekcie, Goście proszeni są o kontakt drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.

 2. W przypadku rezerwacji wymagana jest gwarancja rezerwacji w formie zaliczki. Zaliczka powinna zostać wpłacona na konto:
  Bank Polskiej Spółdzielczości
  24 1930 1839 2650 0616 2371 0001
  – uprasza się Gości o podanie imienia
  i nazwiska Gościa w tytule przelewu, a także daty zameldowania i wyjazdu.

 1. Wysokości zaliczki powinna wynieść nie mniej niż 30% całkowitego kosztu noclegów.

 2. W przypadku gdy gość już wpłacił zaliczkę na konto, ale jego przyjazd nie dojdzie do skutku może prosić obsługę o przeniesienie wpłaconej kwoty na poczet rezerwacji w innym terminie. Dyspozycje te powinny być zgłaszane mailowo najpóźniej 48 godzin przed datą rozpoczęcia pobytu.

 3. Zaliczka wpłacana na konto nie podlega zwrotowi.

HOSTEL TARNÓW dziękuje wszystkim gościom za zapoznanie się z regulaminem i życzy Państwu udanego pobytu. W sprawie jakichkolwiek pytań nasz personel chętnie służy pomocą. Numer telefonu szybkiego kontaktu 696 987 751.